Kieshervorming: Raad van State blijft kritisch

De Raad van State blijft kritisch over de kieshervorming die de meerderheidspartijen willen doorvoeren. Dat blijkt uit het officieuze spoedadvies dat de Raad afleverde op vraag van de oppositie. De CD&V wijst er woensdag op dat paarsgroen nog altijd geen oplossing heeft aangereikt voor de grondwettelijke bezwaren die het rechtscollege tot twee keer toe heeft opgeworpen.

Belga

Eind april kwamen de meerderheidspartijen in de regering tot een compromis over een hervorming van de kieswet. Die voert onder meer provinciale kieskringen, een kiesdrempel en een speciale regeling voor het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde in. De behandeling van de wetsvoorstellen in de Kamer verloopt echter niet van een leien dakje. De oppositie slaagde er twee weken geleden in de discussie uit te stellen tot na het zomerreces. Dat gebeurde door een nieuw spoedadvies te vragen aan de Raad van State.