Minister Vera Dua wil "ozonvriendelijker" rijden

Minister Vera Dua roept op tot "ozonvriendelijker" rijden. Het aanhoudende warme weer maakt het ozongevaar actueler dan ooit. Wanneer er 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt waargenomen, moet de bevolking worden ingelicht. In het meetstation van Borgerhout werd zondag de hoogste ozonwaarde gemeten: 169 microgram per kubieke meter lucht. Het verkeer is één van de grootste boosdoeners wat betreft het ozongehalte in de lucht.

Belga

Vlaams leefmilieuminister Vera Dua roept de automobilisten op het rustig aan te doen op de baan. Meteen geeft ze enkele tips mee om "ozonvriendelijker" te rijden. De minister baseert zich voor haar tips voor "ozonvriendelijker" rijden op de studie: "Invloed van het rijgedrag op de verkeersemissies: kwantificatie en maatregelen". Die studie werd, in opdracht van AMINAL (Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer), gerealiseerd door de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met TNO uit Nederland. Die studie vormde mee de basis voor wat in Nederland geldt als "Het Nieuwe Rijden", een manier van veilig, comfortabel en milieuvriendelijk rijden.

Een te hoog ozongehalte in de lucht veroorzaakt luchtvervuiling. Dat is vooral nadelig voor mensen die bijzonder gevoelig zijn aan luchtvervuiling, met name kinderen, ouderen, astmapatiënten en personen met ademhalingsproblemen. Zij doen, bij dergelijk warm weer, best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 20 uur. Bovendien wordt iedereen aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (joggen!) zo veel mogelijk te vermijden. Een te hoge ozonconcentratie kan leiden tot gezondheidsklachten zoals een droge keel, hoest, benauwdheid, verstoring van ademhalingsfuncties. Bovendien vermindert ozon de opbrengst van gewassen en brengt ozon ernstige schade toe aan onze bossen.

Minister Vera Dua geeft alvast enkele tips om milieuvriendelijker te rijden. Ze hoopt dat de Vlaamse automobilist er oor naar zal hebben. Een nieuwe manier van rijden helpt tenslotte enorm het ozonprobleem naar aanvaardbare proporties te herleiden. Enkele tips voor een "ozonvriendelijker" rijgedrag:

-Kruispunten, verkeerslichten, filevorming, zijn oorzaken van emissieverhogende manoeuvres zoals optrekken en sterk afremmen. Probeer optrekken en afremmen zo veel mogelijk te vermijden.

-Hou het motortoerental zo laag mogelijk en schakel dus zo snel mogelijk naar een hogere versnelling. Schakel onder 2500 toeren per minuut (tpm) bij benzine en 2000 tpm bij diesel wagens. Vele bestuurders is geleerd om in hoge toerentallen te gaan om hoge koppels te hebben voor een goede acceleratie ("sportieve" rijstijl). Met de huidige injectiemotoren heeft men echter al een hoog koppel bij een laag toerental en hoeft men dus de motor niet in hoge toerentallen te brengen.

-Rij met zo constant mogelijke snelheid. Snelheid speelt een belangrijke rol voor de emissies van voertuigen. Algemeen geldt dat hoe hoger de snelheid, hoe groter de emissies. De meeste emissies en brandstofverbruik zijn echter toe te schrijven aan voertuigacceleraties (versnellen). Het effect van snelheidsbeperkingen onder 100 km/u is hierdoor eerder gering. Pas boven 100 km/uur speelt de luchtweerstand een belangrijke rol, waardoor zowel brandstofverbruik als emissies belangrijk kunnen toenemen. Op lokale wegen is de ritdynamiek (versnellen en vertragen) belangrijker dan de gemiddelde snelheid.

- Leg je motor stil als je ongeveer een halve minuut moet wachten (bij een rood licht, bij een spoorweg).

-Rem op de motor in plaats van de ontkoppeling in te drukken en met de mechanische rem tot stilstand te komen. Moderne motoren sluiten immers automatisch de brandstoftoevoer af zodra er op de motor wordt afgeremd.

-Schakel niet te snel terug en laat de motor zo lang mogelijk, zonder de koppeling in te drukken, in een zo hoog mogelijke versnelling.

-Volg de verkeersstroom en anticipeer op hetgeen voor je gebeurt.

-Hou voldoende afstand ten opzichte van je voorligger. Hierdoor vermijd je dat je sterk moet afremmen wanneer je voorganger afremt.

-Verander niet onnodig van rijstrook.

-Laat uw wagen niet onnuttig geladen, maak steeds uw kofferruimte leeg.

Voor meer informatie over Het Nieuwe Rijden kunt u de website bezoeken: www.hetnieuwerijden.nl. Voor meer informatie over de meetwaarde in Vlaanderen kunt u de website bezoeken van de Intergewestelijke cel voor het leefmilieu (Ircel): www.irceline.be