Vlaams Gewest koopt steeds meer gronden voor bebossing

Het aantal ha grond dat het Vlaams Gewest al dan niet via de erkende terreinbeherende natuurverenigingen aankoopt met het oog op bebossing is de jongste jaren sterk gestegen. In de tweede helft van 1999 ging het om 6,7 ha, in 2000 om 77,5 ha en in 2001 om 263,6 ha. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Leefmilieuminister Dua op een schriftelijke vraag van parlementslid Jos De Meyer (CD&V).

Belga

Gespreid over de 2,5 jaar werden vooral in de provincie Antwerpen (483,2 ha) te bebossen gronden aangekocht, gevolgd door West-Vlaanderen (178,6 ha), Limburg (75,1 ha), Oost-Vlaanderen (17,9 ha) en Vlaams-Brabant (10,9 ha). Daarnaast werd in Antwerpen nog eens 606,6 ha bos gekocht, in West-Vlaanderen 150,7 ha, in Oost-Vlaanderen 90,2 ha, in Limburg 111,8 ha en in Vlaams-Brabant 50,5 ha.

De aankoopkosten voor bossen en gronden voor bebossing beliepen in 2000 8,01 miljoen euro en in 2001 10,4 miljoen euro.