Alamire wil overheidsgeld om muziekcollecties te redden

Alamire Foundation, het internationaal centrum voor de studie van muziek in de Lage Landen, vraagt met de tentoonstelling "Bedreigde Klanken", die donderdag in de Leuvense Universiteitsbibliotheek de deuren opent, aandacht voor de erbarmelijke staat waarin een groot deel van de historische muziekcollecties in Vlaamse bibliotheken en archieven verkeren.

Belga

De Alamire Foundation lokaliseerde de voorbije 2 jaar zo'n 150 voorheen onbekende muziekcollecties uit Vlaamse bibliotheken en archieven met partituren daterend van de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. "Indien de nodige middelen niet worden vrijgemaakt om dit erfgoed te conserveren, zullen tussen nu en tien jaar tal van schatten wegrotten en beschimmelen in vochtige kelders, muffe archieven en stoffige zolders", aldus de Stichting die in de expositie tekenende voorbeelden van zwaar gehavende partituren toont.

Vlaanderen kampt door de afwezigheid van een beleid terzake met een enorme achterstand op vlak van conservatie, inventarisatie en valorisatie van muziekfondsen. Nog steeds dreigt veel waardevolle muziek verloren te gaan "door de versnelde sluiting van kerken en kloosters, het verdwijnen van muziekverenigingen, het verwaarlozen van privé-collecties en het non-besef van de belangrijke cultuurhistorische waarde van dit muzikaal erfgoed".

De Stichting pleit daarom terzake voor een langetermijnvisie waarbij de overheid en de privé-sector elk hun verantwoordelijkheid opnemen.