Geschriften componist Peter Benoit teruggevonden

Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek heeft een aantal belangrijke documenten van de Vlaamse componist en toondichter Peter Benoit (1834-1901) teruggevonden. De geschriften zullen van naderbij worden bestudeerd, maar nu staat al vast dat ze van groot belang zijn voor de studie van Benoit en het Vlaamse muziekleven in de laatste decennia van de 19de eeuw. Dat meldt Jan Dewilde, wetenschappelijk coördinator van het Studiecentrum.

Belga

De teruggevonden geschriften zijn onder andere ontwerpen voor toespraken en voordrachten, beschouwende teksten van Benoit over muziek en correspondentie en teksten over de oprichting van een Vlaamse opera. Ook bevatten de geschriften een tekst over de dichter Emanuel Hiel, een brief uit 1875 aan Edmond van Herendael, de tekstdichter van Benoits 'De Vlaemsche Leeuw', en briefwisseling uit 1899 met de bevoegde minister in verband met het Antwerps conservatorium.

Peter Benoit werd in Harelbeke (West-Vlaanderen) geboren op 17 augustus 1834. Hij stierf in Antwerpen op 8 maart 1901. Benoit had een grote invloed op het muziekleven in Vlaanderen. Het jaar 2001, honderd jaar na Benoits dood, stond volledig in het teken van de componist. Zo werd in Harelbeke een museum geopend naast Benoits geboortehuis.