Bekaert: halfjaarresultaat beter dan verwacht

Staaldraadproducent Bekaert heeft in de eerste jaarhelft een geconsolideerde nettowinst van 9,4 miljoen euro behaald. Dat is fors lager dan de 30,8 miljoen euro voor dezelfde periode vorig jaar, maar het resultaat werd negatief beïnvloed door 48 miljoen euro aan eenmalige provisies om een herstructurering te financieren, zo staat in een mededeling van het bedrijf.

Belga

De resultaten van Bekaert lagen niettemin hoger dan analisten hadden verwacht. De geconsolideerde omzet groeide met 5,9 procent tot 986 miljoen euro in vergelijking met juni 2001, de bedrijfswinst kwam uit op 20,8 miljoen euro. Los van de herstructurering groeide de bedrijfswinst met 26 procent. Alle activiteiten evolueren gunstig, aldus de staaldraadproducent.

De verzwakking van de dollarkoers ten opzichte van de euro had geen negatieve invloed op het groepsresultaat in het eerste semester. Bekaert is sterk aanwezig op de Amerikaanse markt. Voor het volledige boekjaar verwacht Bekaert, ondanks macro-economische onzekerheden en sterk schommelende marktomstandigheden, een hogere bedrijfswinst dan in 2001.