Pentagon overweegt riskante strategie tegen Irak

Het Amerikaanse ministerie van Defensie bestudeert een riskante strategie om de Iraakse president Saddam Hoessein uit te schakelen: eerst Bagdad en een of twee commandocentra en wapendepots aanvallen. Daarmee zou Saddams bewind snel ten val worden gebracht. Dat heeft de Amerikaanse krant The New York Times maandag gemeld.

Belga

De Bagdad-eerst-benadering is gebaseerd op het militaire vermogen van de Verenigde Staten om over lange afstanden toe te slaan en een groot doelwit in te sluiten. Voorstanders van het plan, die het ook wel "binnenstebuiten" noemen, zeggen dat het beantwoordt aan de grote wens om een strategie te vinden waarvoor niet een kwart miljoen Amerikaanse troepen nodig is, maar die toch hard genoeg aankomt.

Belangrijkste doelen zouden zijn Saddam te doden of uit te schakelen en te voorkomen dat Irak massavernietigingswapens gebruikt. Functionarissen van het Pentagon, die volgens de krant anoniem willen blijven, denken dat het kan lukken om het commando- en controlesysteem lam te leggen. Dat is sterk gecentraliseerd en zeer autoritair.

De meeste officieren zijn er dan ook niet op getraind om te improviseren voor het geval ze van bevelhebbers worden afgesneden. Ook kan het zijn dat die officieren, als ze vrezen dat Saddam is vermoord, de moeite niet meer nemen om massavernietigingswapens in te zetten.

De voordelen en de risico's van aanvallen die gericht zijn op een doel ver landinwaarts en van binnen naar buiten toe uitwerken, worden intensief bestudeerd en besproken, zo zeiden de defensiefunctionarissen. Maar zij hebben president George Bush het idee nog niet als een formeel plan voorgelegd. De functionarissen benadrukten tegenover de NYT dat ze ook nog een aantal alternatieven overwegen.