Vredesverdrag Congo wordt getekend in Zuid-Afrika

De presidenten van Congo en Rwanda, Joseph Kabila en Paul Kagame, zullen dinsdag in Pretoria hun handtekening zetten onder het vredesverdrag dat zij met bemiddeling van de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki hebben bereikt. Medewerkers van Mbeki spraken de hoop uit dat er ditmaal politieke wil zal zijn om het verdrag, dat probeert recht te doen aan zowel de veiligheid van Rwanda als de soevereiniteit van Congo, ten uitvoer te leggen.

AP Ned

Rwanda heeft erin toegestemd zijn troepen uit Congo terug te trekken als Congo de Hutu-milities die na de genocide op een half miljoen Tutsi's naar Congo zijn gevlucht, oppakt, ontwapent en naar Rwanda terugstuurt. Volgens het akkoord moet de operatie in negentig dagen haar beslag krijgen.

De andere landen die bij de burgeroorlog in Congo betrokken zijn hebben hun troepen al eerder weggehaald of aanzienlijk gereduceerd. De door Uganda gesteunde rebellen hebben eerder dit jaar een vredesverdrag gesloten met Kabila, al moet dat nog worden uitgevoerd.