"VS gebruikten Unscom voor eigen spionage"

De Verenigde Staten hebben de VN-wapeninspecties in Irak door Unscom gebruikt voor hun eigen spionagedoeleinden. Die beschuldiging komt van de Zweed Rolf Ekéus, die van 1991 tot 1997 leiding gaf aan Unscom, zo meldde de krant Svenska Dagbladet maandag. Met die uitspraak bevestigde hij vermoedens die al langere tijd bestonden, zowel in Irak als in het westen.

Belga

Volgens Ekéus probeerde de Amerikaanse regering in de Unscomtijd onder andere door de infiltratie van twee agenten inlichtingen te krijgen over de verblijfplaatsen van de Iraakse dictator Saddam Hoessein. Daarvoor zouden zij gebruik hebben gemaakt van afluisterapparatuur. Die activiteiten gingen ver buiten het mandaat dat de VN-Veiligheidsraad voor de wapeninspecties had afgegeven. Ekéus zei dat hij zich persoonlijk bijzonder had geërgerd aan die spionageactiviteiten.