Fabricom wil bezetters uit Lapperfortbos in Brugge

De eigenaar van het Lappersfortbos in Brugge, de nv Fabricom, wil dat de jongeren die het bos op 11 augustus een jaar bezetten, hun actie staken en het gebied verlaten. De eigenaar neemt de maatregel onder meer om veiligheids- en hygiënische redenen. De nv Fabricom zou niet onmiddellijk overgaan tot het uitdrijven van de bosbewoners via juridische weg. Er wordt eerste nog naar enkele alternatieven gezocht.

Belga

De bezetters kregen alvast op 18 juli een brief met daarin de vriendelijke vraag om het bos binnen de twee weken te verlaten. De bezetters leggen echter het verzoek naast zich neer. Het Groene Gordel Front dat intussen 51 bewegingen en verenigingen groepeert, meldt dat het 1000 procent achter de bezetters blijft staan. Ook nu er een ontruiming dreigt. Het Groene Gordel Front roept alvast op tot een vreedzame overeenkomst tussen de eigenaar en de bezetters.

Het Groene Gordel Front heeft ook een oproep gelanceerd naar de Brugse procureur des konings, het Brugse stadsbestuur, het schepencollege en de hele Brugse gemeenteraad. Aan de procureur wordt gevraagd geen uitdrijving toe te staan. Aan de politici wordt gevraagd om een BPA-wijziging door te voeren om het stukje groene gordel rond Brugge waartoe het Lappersfortbos behoort, te sparen. Om nog een groter draagvlak te hebben, roept het Groene Gordel Front op om per straat in Brugge en het ommeland een steuncomité voor het Lappersfortbos op te richten.