Gazon inzaaien in de zomermaanden

Een gazon inzaaien in de zomer: volgens de ene kan het, volgens de andere niet. Want de zomer is een tijd om te oogsten, niet om te zaaien. Om voor eens en voor altijd komaf te maken met deze dooddoener, legden we deze

Magda?

voor aan landbouwingenieur Jos Martens.

BR>

"Je kan stellen dat de zomer niet het ideale moment is voor het zaaien van gazon", antwoordt Jos Martens, landbouwkundig ingenieur bij de firma Aegten NV uit Meeuwen-Gruitrode. Zijn firma is gespecialiseerd in zaden en meststoffen.

"Maar het hangt er natuurlijk ook van af wat je als zomer beschouwt. In het begin van de zomer - de maanden juni en juli - is het eerder af te raden om gras in te zaaien. Tenzij je ervoor zorgt dat het gazon voldoende vochtig blijft. Dit wil niet zeggen éénmaal beregenen, maar meermaals totdat het gras voldoende is uitgeschoten."

"Het einde van de zomer is dan weer wel een goede periode. Waarom? In de eerste plaats omdat het kiemen van gras een voldoende vochtige bodem vraagt. In de zomer (nu toevallig niet) is dit vaak een probleem. De verdamping is simpelweg zo groot dat dit bodemvocht er niet is. Daarbij komt ook nog dat onkruid altijd kiemt, ook als er weinig vocht is. Wanneer je dus een gazon inzaait in het begin van de zomer, is de kans groot dat je te maken krijgt met een gazon waarin meer onkruid dan gras te bespeuren is", aldus Jos Martens.

Wat is dan wel het ideale moment om een gazon te zaaien? "Eind augustus of in september. In deze periode heb je een geschikte temperatuur, de nodige neerslag en minder verdamping van het vocht. Bovendien kiemt het onkruid dan ook al heel wat minder."

Om volgend jaar van een mooi gazonnetje te genieten, geeft Jos Martens volgend advies: "Spuit eerst de oude zode of het onkruid op het braakliggend terrein dood met een sproeistof op basis van glyfosfaat (type Round-up) en wacht daarna 7 tot 10 dagen. Frees vervolgens de oude zoden onder en leg het perceel zaaiklaar. Breng eventueel nog wat kalk en een lichte bemesting aan. Tot slot kan je het gewenste gazontype inzaaien. Gebruik zo'n 3 à 4 kg zaad per are."