Regering moet werk maken van autodelen

De Vlaamse regering moet dringend werk maken van autodelen. Dat is een systeem waarbij in een stad een aantal zogenoemde belauto's klaar staan voor de leden van het bedrijf dat de wagens ter beschikking stelt.

Belga

Wie morgen een auto nodig heeft, kan vandaag bellen of er een beschikbaar is. Het systeem wordt al jaren toegepast in Duitsland, Zwitserland en Nederland. Ook in Wallonië worden auto's gedeeld en Brussel volgt binnenkort. Als ook de Vlaamse steden weer leefbaar willen worden, is autodelen de oplossing, vinden Dirk Holemans en Johan Malcorps van Agalev.