Belgische milieuwetgeving weer onder vuur

Print
De Europese Commissie heeft inbreukprocedures opgestart tegen vier onderdelen van de Belgische milieuwetgeving (vereisten inzake PCB, afvalolie, afvaltransport en afvalstorten). Net als in negen andere landen blijkt de Belgische wetgeving tekort te schieten
inzake afvalbehandeling

.

Nu in het nieuws