Kaap van 10.000 leefloners overschreden

De doelstellingen van het Lenteprogramma om het aantal leefloners in 5 jaar met een derde te doen dalen en de doorstroom naar werk met de helft te doen toenemen, zijn haalbaar.

Belga

Er zijn al meer dan 10.000 leefloners geactiveerd, maar de aanslagen van 11 september hebben de uitvoering van het programma vertraagd. Daarom heeft minister Johan Vande Lanotte voor 4,4 miljoen euro nieuwe maatregelen klaar.

Zo trekt hij 125.000 euro uit voor de uitbouw van samenwerkingsverbanden tussen kleine OCMW's om een gezamenlijk activeringsbeleid te voeren. In het najaar wordt gestart met tien "pilootclusters".

Daarnaast wordt gestart met "activiteitencoöperatieven". Het gaat om een structuur waarbinnen een individu zijn zelfstandige activiteit in een realistische setting kan uitproberen, maar dan onder de bescherming van een werknemersstatuut en met behoud van het recht om bij mislukking naar zijn vroeger statuut terug te keren.