Vergrijzing opvangen via begrotingssurplus

Om de kosten van de vergrijzing in de toekomst te kunnen opvangen, volstaat het aanhouden van een budgettair evenwicht niet. Het is noodzakelijk om geleidelijk begrotingsoverschotten op te bouwen, tot zo'n 1,5 pct van het bruto binnenlands product (bbp) in 2010. Dat heeft de Hoge Raad van Financiën donderdag geadviseerd.

Belga

In haar jaarverslag besteedde de Hoge Raad van Financiën extra aandacht aan de vergrijzing en de weerslag hiervan op de begroting voor de komende decennia. Tussen 2000 en 2030 zou het aantal 60-plussers immers toenemen met een miljoen. In 2030 zou zowat één inwoner op drie ouder zijn dan 60 jaar. De totale kostprijs van de vergrijzing tussen 2000 en 2030 wordt geschat op 3,1 pct van het bbp.

Volgens Paul Van Rompuy, voorzitter van de afdeling financieringbehoeften van de overheid in de raad, moeten er dan ook reserves worden aangelegd om de vergrijzing te bekostigen. "Een begrotingsevenwicht volstaat op lange termijn niet om de vergrijzing op te vangen. Er moeten begrotingsoverschotten worden gecreëerd", aldus Van Rompuy.