Liefde voor de sigaret neemt af in Nederland

Steeds minder Nederlanders roken. Het aantal niet-rokers bij onze noorderburen bedroeg in 2001 69,9 procent. Het jaar daarvoor was dat nog 67,1 procent, zo blijkt uit een donderdag gepresenteerd onderzoek van het onderzoeksbureau NIPO.

Belga

Door een nieuwe onderzoeksmethode heeft het NIPO dit jaar een hogere respons en betrouwbaardere antwoorden gekregen.

Daardoor is een beter beeld ontstaan over het aantal niet-rokers. "Die 3 procent is dus geen sprong in een jaar, maar is het gevolg van een trend die al langer aan de gang is", zo klinkt het bij de organisatie Defacto, die informatie biedt over roken en gezondheid en opdracht gaf tot de studie.

Door de nieuwe onderzoeksmethode is ook duidelijk geworden dat bijna 30 procent van de volwassen Nederlanders ooit heeft gerookt. Dat is twee keer zo hoog dan aanvankelijk werd gedacht. Het aantal jongeren (10-19 jaar) dat niet rookt, is met 73 procent gelijk gebleven in vergelijking met het jaar 2000. Overigens zijn er meer niet-rokende vrouwen (72,9 procent) dan mannen (66,7 procent).

Het aantal rokers in Nederland is vergelijkbaar met het aantal Belgische nicotineliefhebbers. Uit recente studies blijkt dat in België ongeveer 70 procent van de bevolking nooit of zelden een sigaret rookt.