'Geen actie tegen Irak zonder consultatie partners'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell heeft woensdag in Washington benadrukt dat het land de bondgenoten "volledig" zal consulteren voordat het militaire stappen tegen Irak onderneemt. Volgens Powell is het in het belang van de veiligheid en om principiële redenen dat de Iraakse leider Saddam Hussein verdwijnt.

Belga

Hij zei dat het voor de hele wereld een schrikbeeld moet zijn dat het Iraakse regime massavernietigingswapens ontwikkelt. Powell liet weten dat president Bush vastbesloten is de bondgenoten ervan te overtuigen dat het bewind van Saddam Husssein moet verdwijnen