Steun voor milieuvriendelijke gemeenten

In totaal hebben zeven op de tien Vlaamse gemeenten, alsook alle provincies, beloofd inspanningen te leveren voor een duurzaam milieubeleid. Ze sloten daarvoor een samenwerkingsovereenkomst af met het Vlaams gewest. In ruil krijgen ze financiële steun.

Belga

Dit jaar is daarvoor 42 miljoen euro opzijgezet door de Vlaamse regering. De acties van de lokale overheden zijn heel divers. Zo worden licht-, geur- en geluidshinder aangepakt. Bij hun aankoopbeleid kiezen ze voor minder bestrijdingsmiddelen en voor duurzaam hout. Voorts worden inspanningen geleverd om de afvalberg te verkleinen en om een structureel waterbeleid uit te bouwen (met bijvoorbeeld subsidies voor de aanleg van waterputten). Ook aan meer groen in stad of dorp wordt gewerkt