Europa vraagt België versoepeling regels klinische labo's

België krijgt van de Europese Commissie twee maanden tijd om de regels in verband met de uitbating van een klinisch labo te versoepelen. Zonder versoepeling stapt de Commissie naar het Hof in Luxemburg.

Belga

De Commissie viseert een koninklijk besluit van december 1982. Dat bepaalt strenge regels over wie een klinisch laboratorium mag uitbaten, wil men recht hebben op terugbetaling door de ziekteverzekering.

Volgens de Commissie benadelen de restrictieve regels eventuele buitenlandse kandidaten. Concreet worden vier bepalingen onaanvaardbaar geacht. Drie van de vier bepalingen stellen dat enkel fysieke personen met een diploma van geneesheer, apotheker of licentiaat chemie, een erkend klinisch lab mogen uitbaten. De vierde bepaling stelt dat iedere uitbater hoogstens één lab mag hebben, eventueel met meerdere sites, maar dan wel binnen een straal van 50 kilometer.