Voorstel Happart-Monfils goedgekeurd in commissie

De Senaatscommissie sociale zaken heeft vrijdag het geamendeerde voorstel Happart-Monfils tot wijziging van de wet van 1997 op de tabaksreclame goedgekeurd. Zeven commissieleden (MR, VLD en PS) keurden het voorstel goed, 4 commissieleden stemden tegen (sp.a groenen en Vlaams Blok) 2 leden (CD&V en CDH) onthielden zich. Het wetsvoorstel moet toelaten om in 2003 en 2004 in Francorchamps een formule 1-wedstrijd te organiseren mèt tabaksreclame.

Belga

Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag dat het verbod op tabaksreclame in afwachting tot een Europees verbod niet zou gelden voor één manifestatie per gewest gedurende drie dagen. Het werd in de commissie sociale zaken verworpen met evenveel voor- als tegenstemmen. Vorige week besliste de plenaire Senaat de tekst terug naar commissie te sturen. In hun amendement verduidelijkten de indieners dat de uitzondering enkel zou gelden voor 2003 en 2004, voor de organisatie van één wedstrijd op wereldniveau per gewest van gemechaniseerde sport op een gesloten circuit.