Laat je mazouttank controleren

Denk eraan: alle ondergrondse stookolietanks met een inhoud kleiner dan 20.000 liter en bedoeld voor de verwarming van gebouwen moeten vóór 1 augustus van dit jaar een controle ondergaan door een erkende technicus. Bedoeling is o.a. de dichtheid van de tanks te controleren. Voor bovengrondse tanks is de limietdatum voor controle 1 augustus 2003. Wie zijn stookolietank de afgelopen drie jaren heeft laten controleren, moet louter de persoonlijke herhalingscontrole opvolgen. De limietdata zijn voor deze mensen van geen belang.

BR>

Is de tank goedgekeurd door een erkend technicus, dan krijgt ze een groene afsluitdop. Bovendien kan de consument die de controle binnen de wettelijke termijn heeft laten uitvoeren een beroep doen op het financieringsfonds (nog in oprichting) dat schade opgelopen door een niet-dichte tank gedeeltelijk vergoedt.

Wie meer informatie wil over de controle en de juiste toepassing van de wet, kan elke werkdag tussen 8.30 uur en 17 uur bellen naar de consumentenlijn op 078-150.145. De consument kan er tevens een lijst van erkende technici aanvragen die zich er vrijwillig toe verbonden hebben een bepaalde maximumprijs voor het uitvoeren van een controle niet te overschrijden. Voor ondergrondse tanks met een maximumcapaciteit tot 10.000 liter werd de prijs vastgesteld op 85 euro (exclusief BTW). In de maximumprijs is een dichtheidstest inbegrepen.

Heb je de vereiste controle nog niet laten uitvoeren? Vijf lezers krijgen van ons - en van Informazout - een gratis controle ter waarde van 100 euro (inclusief BTW). Stuur een gele briefkaart naar Gazet van Antwerpen, Consument-mazout, Postbus 84, 2050 Antwerpen 5. Zet op de briefkaart het antwoord op de volgende vraag: wat is de limietdatum voor de controle van ondergrondse stookolietanks? De winnaars van een gratis controle worden zo snel mogelijk persoonlijk verwittigd.Info: 078-150.145.