VLD en NCD Aalst gaan als eersten samen

De VLD en de NCD van Aalst zijn de eerste afdelingen van de twee partijen die samengaan. Vrijdagnamiddag hebben zij daartoe plechtig een engagementsverklaring ondertekend, in aanwezigheid van VLD-voorzitter Karel de Gucht. De Aalsterse afdeling van de NCD houdt hiermee op te bestaan en gaat op in de VLD.

BELGA

BR>

In de praktijk betekent dit dat vier gemeenteraadsleden die vroeger lid waren van de CVP, nu de VLD komen versterken, waardoor de liberale partij 18 zetels in de gemeenteraad in handen heeft. Het gaat om Luc Willems, ex-fractieleider van de CVP , Niki De Boeck, Maarten Blommaert en Stefaan Verhegge. De CD&V had voordien 9 zetels, zij houdt er nu nog vijf over.

Voor de burgemeester van Aalst, Anny De Maght, betekent dit een versterking van het beleid van haar VLD-Spa-coalitie: "Met onze 18 zetels en de 9 van de Spa hebben we een meerderheid van 27 op de 41 zetels. Dat kan ons alleen maar versterken. Vooral omdat onze nieuwe leden volledig loyaal achter ons beleid staan, zoals zij hebben aangetoond met het ondertekenen van de engagementsverklaring."

Burgemeester De Maght vreest niet voor wantrouwen bij de oudere VLD-leden: "Neen, dit is in alle openheid besproken op de partijvergaderingen. Wij hebben de mensen van de NCD ook geen enkele belofte gedaan. Bij ons start iedereen op een gelijke basis. Bovendien is hun partijkaart een bewijs dat die nieuwe mensen ook de beginselverklaring van de VLD onderschrijven."

Ook VLD-voorzitter Karel De Gucht is er trots op dat Aalst de eerste stad is waar VLD en NCD in elkaar opgaan: "De burgers van Aalst staan op hun onafhankelijkheid, en bewijzen dat hier nogmaals. Dit besluit is niet door Brussel opgelegd. Dit besluit is genomen na een overweging van de liberale en sociale belangen van de stad Aalst." Aalst is een voorloper, maar de verruiming van de VLD houdt hier volgens De Gucht niet op: "De verruiming van de VLD is een van de grote politieke projecten op dit moment. De VLD is op dit moment, door een aantal sociologische evoluties, door een "volwassenwording" van Vlaanderen, de partij die de Vlaamse politiek richting kan geven.".