Brussels Gewest krijgt voorkooprecht

Het Brussels Parlement heeft vrijdagavond het ordonnantie-ontwerp goedgekeurd over de vereenvoudiging van de stedebouwkundige procedures. 41 parlementsleden (van de meerderheid) stemden voor, 17 tegen (Ecolo e.a.) en 7 (cdH) onthielden zich.

Belga

BR>

Er werd ook een ordonnantie-ontwerp goedgekeurd met als doel een voorkooprecht in te stellen voor overheden in het Brussels Gewest. Die ordonnantie werd met 40 ja-stemmen (meerderheid), 12 nee (cdH e.a.) en 13 onthoudingen (Ecolo) aangenomen.

De twee teksten hadden woensdag het voorwerp uitgemaakt van een geanimeerd debat. Ecolo onthield zich bij de tweede tekst omdat ze er de basisfilosofie van aanvaardt, maar niet de uitwerking ervan. De tekst schiet volgens de Franstalige groenen zijn doel voorbij.

Het gewestelijk parlement heeft voorts een wijziging goedgekeurd van het reglement op de afvalophaling. Daardoor wordt het mogelijk om in het Brussels gewest een witte afvalzak in te voeren, bedoeld voor het restafval. Ecolo onthield zich, cdH stemde tegen.