Geen gratis vuilniszakken in Deurne

De kogel is door de kerk: Deurnenaars met een bestaansminimum of met een minimumpensioen krijgen geen gratis vuilniszakken. De tweede versie van het voorstel van het Vlaams Blok werd op de extra districtsraad afgekeurd, met dertien stemmen tegen tien. Het was de tweede maal dat de gratis vuilniszakken op de agenda stonden. In juni keurde de raad het voorstel goed, maar de beslissing behoorde niet tot de bevoegdheden van de districtsraad. Het Blok riep daarop de raadsleden samen in de vakantie, om een aangepaste versie van het voorstel te laten stemmen. Die tweede versie werd nu, onder luide commentaren van de talrijke aanwezigen, afgekeurd.

Joyce Fletcher

BR>

Guido Tastenhoye, fractievoorzitter van het Vlaams Blok, riep de districtsraadsleden op om het voorstel goed te keuren. "De gratis vuilniszakken zijn betaalbaar voor het district. De totale kostprijs komt op 24.500 euro, dat is één tiende van ons budget. Dit is een sociale maatregel die we allemaal kunnen goedkeuren." De overige fractievoorzitters waren het daar niet mee eens. "Dit is geen goed voorstel", vond Ronny Matheesen, fractievoorzitter van SP.A. "We kunnen beter wachten op de maatregelen die op Vlaams niveau getroffen worden. Daarin krijgt iedereen gratis vuilniszakken. Het voorstel van het Vlaams Blok houdt ook in dat arme mensen hun zakken moeten afhalen, wat stigmatiserend werkt." Ook de andere voorzitters hadden hun bedenkingen bij het voorstel. Het district keurde, na een stemming, het voorstel af met dertien stemmen tegen tien.