Van den Bossche doet nieuw voorstel aan gevangenispersoneel

Minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (sp.a) heeft vrijdag een nieuw voorstel gedaan aan de vakbonden van het gevangenispersoneel omtrent de specificiteitspremie voor het niet-bewakend personeel. De minister zal het voorstel uitwerken en tegen vrijdagavond op papier zetten. De vakbonden zullen het voorstel maandag bij hun achterban verdedigen.

Belga

Volgens Luc Neyrinck van de Christelijke vakbond CCOD zou in het nieuwe voorstel de specificiteitspremie voor het niet-bewakend personeel worden ingetrokken. In ruil zou dat personeel zijn oude premies, de gevarenpremie en de productiviteitspremie behouden tot de invoering van het Copernicusstelsel. Die invoering komt er ten vroegste in september 2004.

Minister Van den Bossche blijft er intussen bij dat zijn interpretatie van het akkoord dat op 23 mei werd gesloten de enige juiste is. "Ik til er dan ook zwaar aan dat sommige vakbondsmensen in de Franstalige media blijven verkondigen dat wij ons woord niet houden," zei de minister vrijdag na afloop van het overleg dat hij met de vakbonden in de Westraat 16 hield.

Van den Bossche zegt dat hij bij de onderhandelingen in mei de vakbonden voor de keuze heeft gesteld om in de logica van de Copernicushervorming mee te gaan of niet. "Ze hebben er toen voor gekozen om dat niet te doen. Ik heb ze nochtans gewaarschuwd voor de vicieuze effecten die die keuze met zich kon brengen," aldus Van den Bossche.