"CD&V tegen democratie" (Agalev)

De CD&V heeft niet alleen moeite met de euthanasiewet op zich, maar blijkbaar ook met de democratie zoals die in België werkt. "De brief is blijkbaar hun laatste redmiddel om een wet die democratisch gestemd is en gesteund wordt door alle partijen behalve de CD&V en de CDH alsnog de kop in te drukken. Ik ben zeer ontgoocheld door dit initiatief", verklaart Jacinta De Roeck van Agalev.

Belga

"De wet is een democratische beslissing, die door bijna twee derde van het parlement werd gestemd. Bovendien wordt de wet democratisch gedragen door de samenleving", benadrukt De Roeck. "Ik wist wel dat de CD&V moeite had met de euthanasiewet. Maar blijkbaar hebben ze het ook moeilijk met de werking van de Belgische democratie".

Bovendien ergert de Agalev-politica er zich aan dat de CD&V de wet voorstelt als een keuze tussen ofwel palliatieve zorg ofwel euthanasie. "Dat is een grove leugen", vindt De Roeck. "Het gaat niet om een keuze. De wet biedt aan de patiënt de vrijheid om naar euthanasie te vragen, en aan de arts om euthanasie te geven. Er is voor de artsen geen enkele verplichting ingebouwd, zodat hij kan weigeren om mee te werken. Op die manier kan iedereen beslissen op basis van zijn eigen ethisch aanvoelen".

"Ik heb het gevoel dat de CD&V haar eigen ethiek aan de artsen en de samenleving wil opdringen. Ik vind dat maar een lage houding. Deze brief is blijkbaar het laatste redmiddel voor de CD&V om de wet alsnog de kop in te drukken. De christen-democraten zijn duidelijk slechte verliezers".

De Roeck denkt niet dat er kans is dat de volgende regering terugkomt op de huidige wet. "Deze euthanasiewet is gesteund door bijna iedereen behalve de CD&V en de PSC. Als er bij de volgende regeringsonderhandelingen opnieuw wordt onderhandeld over de wet, vrees ik dat de CD&V weinig kans maakt om haar standpunt door te drukken".