CD&V stuurt artsen brief uit protest tegen nieuwe euthanasiewet

De CD&V legt zich niet neer bij de euthanasiewet. "Niet", aldus de christen-democratische partij, "omdat we slechte verliezers zijn of omdat we onze overtuiging aan iedereen willen opleggen, maar wel omdat deze wet niet iedereen het recht op menswaardig sterven biedt". De CD&V stelt in een brief aan alle Vlaamse artsen dat "ze meer nog dan vroeger, in de grootste onzekerheid moeten omgaan met leven en dood".

Belga

De Vlaamse Christen-Democraten sommen in hun schrijven een aantal verweermiddelen op. "Wij trekken de komende maanden naar het Europees Hof voor de rechten van de Mens", al was het maar", zo nog de brief van Stefaan De Clerk, senaatsfractievoorzitter Vandenberghe en kamerfractieleider Yves Leterme, "omdat in de zaak Pretty door het Hof recent argumenten werden aangehaald die ook op de Belgische euthanasiewet van toepassing zijn".

De Britse Diane Pretty voerde een lange vergeefse juridische strijd om met behulp van haar man euthansie te plegen. Ze leed aan een ongeneeslijke zenuwziekte. Gesteund door verscheidene burgerrechtenverenigingen, wou ze er zich voor de rechtbank van verzekeren dat haar man niet vervolgd kan worden wanneer hij haar zou helpen sterven. Zowel de Britse Justitie als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg verwierpen die vraag. De vrouw stierf uiteindelijk een natuurlijke dood.

De CD&V wil nog onder de paars-groene regering wetsvoorstellen indienen om de ergste tekortkomingen van deze euthanasiewet weg te werken. Als we na de verkiezingen aan regeringsonderhandelingen kunnen deelnemen dan leggen we de euthanasiewet opnieuw ter tafel gelegd, schrijft de partij. "Wij willen zekerheid voor de artsen en voor alle stervende en ongeneeslijk zieke mensen", zo eindigt de CD&V-brief.