Verhofstadt maakt balans op van drie jaar paarsgroen

Guy Verhofstadt blikte vrijdag tevreden terug op drie jaar paars-groen. "In geen enkele legislatuur zijn zoveel hervormingen op zoveel domeinen op de rails gezet. Het is een indrukwekkende trein en heel wat van de hervormingen hebben het station al bereikt", aldus de premier die onder meer verwees naar Copernicus, de politiehervorming, de staatshervorming, de actieve welwaartstaat en de belastinghervorming.

Belga

Voor het laatste jaar van de legislatuur verwees de regeringsleider naar de federale beleidsverklaring en de begroting 2003 die andermaal - voor het vierde opeenvolgende jaar - met een evenwicht of een licht overschot moet worden afgesloten. In de beleidsverklaring zullen een aantal nieuwe initiatieven aangekondigd worden, in functie van de beschikbare budgettaire ruimte. Hij dacht daarbij onder meer aan het sociaal statuut van arbeiders en bedienden, maar ook van de zelfstandigen.

De premier wilde niet kwijt welke hervorming hem het nauwst aan het hart ligt. "Een vader kan ook moeilijk kiezen tussen zijn kinderen", stelde hij. Maar hij toonde zich wel tevreden over het geleverde werk en de goede verstandhouding tussen de gemeenschappen, waar men geëvolueerd is van een conflictmodel naar een dialoogmodel. Dit is onder meer de verdienste van Jean-Claude Van Cauwenberghe en Patrick Dewael, beiden "echte" regionalisten die de dingen kunnen doen evolueren. "Voor het eerst het ik het gevoel dat ik in een goed werkende, volwassen federale staat leef". Ook volgende legislatuur komt er nog een ronde institutionale hervormingen, aldus Verhofstadt, die verwees naar de hervorming van de Senaat.

Hij wees erop dat deze regering de eerste "tripartite" is die het drie jaar uitgehouden heeft. De vorige regeringen die uit drie politieke families bestond, hielden het nauwelijks negen maanden uit. Dat deze regering het langer heeft uitgezongen, heeft alles te maken met de open debatcultuur die deze coalitie kenmerkt.

Verhofstadt heeft overigens ook geen schrik om binnenkort te prooi te vallen aan verkiezingskoorts waardoor geen politieke knopen meer doorgehakt zouden kunnen worden. "De verkiezingskoorts is immers nooit weggeweest", stelde hij.

De premier benadrukte voorts dat het Verdrag van Kyoto over de uitstoot van broeikasgassen moet en zal worden uitgevoerd. Hij wees de piste van een heronderhandeling van de hand, "ook al is het akkoord slecht onderhandeld". De federale regering zal met de gewesten haar tijd nemen om het akkoord uit te voeren zonder het industrieel weefsel kapot te maken. Dat kan volgens Verhofstadt door een energiebeheer in alle sectoren en door een gebruik te maken van de emissierechten. "Het is beter om hier weinig vervuilende fabrieken open te houden, dan er elders meer vervuilende fabrieken te openen", aldus de premier, die zich sterk maakte dat Kyoto kan gerealiseerd worden samen met de sluiting van de kerncentrales.

Guy Verhofstadt kondigde tevens aan dat hij op de Top van Johannesburg eind augustus - de opvolger van de VN-top van Rio over de duurzame ontwikkeling - een reeks bilaterale contacten zal hebben in een poging om het Congo-dossier te deblokkeren. In het akkoord van Sun City ontbreekt immers nog één cruciale bouwsteen, namelijk de erkenning van de territoriale integriteit van Congo door Rwanda en de rebellenbeweging RDC-Goma. De komende maanden moet de internationale druk worden opgevoerd om te vermijden dat de vijandelijkheden hernemen.