Christopher Marlowe geëerd met gedenksteen in Westminster Abbey

De zestiende-eeuwse Britse toneelschrijver Christopher Marlowe heeft sinds donderdag een eigen gedenksteen in de Poets Corner van de Londense Westminster Abbey. Op die plek worden de belangrijkste schrijvers uit de Britse literatuur geëerd met een plaquette.

AP Ned

Marlowe, in 1564 geboren in Canterbury, verwierf bekendheid met Dr. Faustus, Tamburlaine en The Jew of Malta, werken die tot op de dag van vandaag worden opgevoerd. Maar volgens de leden van de Marlowe Society en sommige wetenschappers schreef de auteur nog veel meer.

Zij weten zeker dat Marlowe niet, zoals officieel wordt aangenomen, in 1593 om het leven kwam bij een caféruzie in Londen, maar dat hij zijn 'dood' voorwendde en naar het buitenland vluchtte om daar een groot aantal meesterwerken te schrijven. Volgens de Marlowe Society had de gevluchte schrijver zijn voordien nauwelijks bekende vakbroeder William Shakespeare bereid gevonden de werken onder diens eigen naam uit te geven en te laten opvoeren.

De als flamboyant te boek staande Marlowe zou naar het buitenland zijn gevlucht om te ontkomen aan een rechtszaak. De theoloog hing een aanklacht wegens godslastering boven het hoofd omdat hij beweerde tegenstrijdigheden te hebben ontdekt in de bijbel. Shakespeare-fans geloven niets van het hele verhaal. Zij wijzen erop dat de vroege dood van Marlowe beter is gedocumenteerd dan die van zijn tijdgenoten.

Maar de Westminster Abbey wil de theorie van de Marlowe-aanhangers niet zonder meer verwerpen. Op het ruitvormige paneel van glas ter ere van de schrijver is daarom achter het sterfjaar 1593 een vraagteken geëtst.