Veiligheidsraad bereikt compromis over Internationaal Strafhof

De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag unaniem een resolutie aangenomen die regelt dat Amerikaanse vredessoldaten een jaar lang gevrijwaard zijn van vervolging door het Internationale Strafhof. Over de resolutie werd eerder vrijdag overeenstemming bereikt.

AP Ned

BR>

De resolutie zal de VS ervan weerhouden VN-vredesoperaties te blokkeren, zoals ze hadden gedreigd te doen als Amerikaanse deelnemers aan de missies niet voldoende zouden worden beschermd tegen eventuele vervolging wegens oorlogsmisdaden. De resolutie betekent de redding voor de VN-politiemacht in Bosnië en een VN-waarnemersmissie in de Kroatische enclave Prevlaka. Het mandaat van beide missies loopt op 15 juli af en de VS hadden gedreigd tegen verlenging te stemmen.

De VS spraken hun vreugde uit over het compromis, dat volgens de meeste voorstanders van het strafhof in de Veiligheidsraad niet strijdig is met het Statuut van Rome, dat de basis vormt van het in Den Haag gevestigde hof. Een aantal landen en organisaties meent echter dat het hof door de resolutie wordt ondermijnd.

Behalve Amerikaanse militairen zullen ook militairen van andere landen die het Statuut van Rome niet hebben ondertekend tot een jaar na de beëindiging van hun deelname aan een vredesmissie zijn gevrijwaard van vervolging door het hof. De resolutie kwam tot stand nadat de VS eerder deze week onder wereldwijde druk hun eis hadden laten vallen dat Amerikaanse deelnemers aan VN-vredesoperaties volledig gevrijwaard zouden worden van mogelijke vervolging door het strafhof.

De VS willen voorkomen dat andere landen Amerikaanse vredessoldaten om politieke redenen aangeven bij het strafhof. De vrijdag bereikte overeenkomst zou voldoende waarborgen dat dit niet gebeurt. Dat de VS zich uiteindelijk achter de resolutie hebben geschaard is te danken aan de toevoeging dat het hof twaalf maanden zal wachten met het instellen van een onderzoek of vervolging, "als zich een geval voordoet".