Prikacties in Hasseltse en Tongerse gevangenissen

Een tiental personeelsleden van de afdelingen boekhouding, griffie en psychosociale diensten in de gevangenissen van Hasselt en Tongeren hebben twee uur het werk neergelegd uit protest tegen het voornemen van de overheid om de premies voor de bedienden af te schaffen.

Belga

De cipiers zijn vooralsnog aan het werk maar volgens de vakbonden zullen de onderhandelingen van vrijdag beslissend zijn voor een algemene staking van het gevangenispersoneel. Afgelopen mei blokkeerden de cipiers nog gedurende enkele dagen de toegangspoorten van de Limburgse gevangenissen. In Tongeren waren er toen problemen met de gedetineerden die heibel maakten omdat hun rechten werden geschaad.