De Batselier pleit voor Vlaamse grondwet

Vlaams parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (sp.a) pleit voor een Vlaamse grondwet met de fundamentele rechten waarop de burgers zich kunnen beroepen ten aanzien van de Vlaamse overheid. Dat zei hij donderdag tijdens zijn 11 juli-toespraak in het nieuwe Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Belga

De parlementsvoorzitter wil alvast dat de Vlaamse overheid in haar beleid elk recht garandeert zonder enige discriminatie op grond van geslacht, vermogen, ras, huidskleur, seksuele geaardheid, taal, levensbeschouwing of godsdienst, politieke of andere overtuiging, maatschappelijke afkomst, enz...

De Batselier kondigde aan tegen het einde van het jaar een politieke tekst aan het Vlaams Parlement voor te leggen en hoopt dat de democratische fracties ze zullen bijschaven tot de basis voor een Vlaamse grondwet. De parlementsvoorzitter benadrukte dat hij het woord grondwet niet in een separatistische, maar in een federale betekenis gebruikt. Na tien jaar federaal België is het moment gekomen om Vlaanderen juridisch de mogelijkheid te geven zo'n grondwet uit te schrijven, aldus De Batselier.