Groen licht voor vervangingsmiddelen voor drugs

De Kamer heeft woensdag het wetsontwerp goedgekeurd dat het voorschrijven van vervangingsmiddelen aan drugverslaafden mogelijk maakt. Dat gebeurde met 95 stemmen voor (meerderheid en cdH) en 35 tegen (CD&V, N-VA en Vlaams Blok).

Belga

Tot nu toe maken artsen die een middel zoals methadon voorschrijven zich schuldig aan het ten onrechte verstrekken van verdovende middelen.

Het wetsvoorstel bepaalt dat de behandeling met vervangingsmiddelen door een arts niet langer strafbaar is. Bij koninklijk besluit moet de regering de voorwaarden bepalen voor een dergelijke behandeling. Daarnaast moet er een registratie komen van de patiënten om te voorkomen dat zij bij verschillende artsen gaan "shoppen".