Dua verdedigt inkomenssteun voor boeren

Het inkomen van de Europese boeren moet volledig gegarandeerd blijven. Dat stelt Vlaams minister van Landbouw Vera Dua (Agalev) in een reactie op de voorstellen-Fischler. Zij kant zich tegen de loskoppeling van inkomenssteun en productie.

Belga

Dua gaat akkoord met de Commissie dat er meer geld moet gaan naar plattelandsontwikkeling maar wil dat geld niet halen bij de boeren. Zij bepleit het behoud van de huidige koppeling tussen productie en subsidie. Alleen op die manier is het inkomen van de boeren verzekerd.

Een officiële reactie op de voorstellen van de Europese Commissie vraagt in België tijd, omwille van het noodzakelijke overleg tussen de verschillende bevoegde overheden. De Vlaamse en Waalse ministers van Landbouw, Vera Dua en José Happart, lopen alvast helemaal niet warm.