Transseksuelen mogen huwen van Europa

Transseksuelen mogen kinderen krijgen en een gezin stichten als ze dat willen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg donderdag beslist.

Belga

Twee Britse mannen die zich operationeel tot vrouw hadden laten ombouwen, hadden elk bij het Hof klacht ingediend omdat de Engelse overheid hen verboden had te trouwen met hun respectieve levensgezellen. De rechters veroordeelden in twee verschillende arresten Groot-Brittannië voor inbreuken op het recht om te huwen en een gezin te stichten en op het recht op respect voor het privéleven en het gezinsleven.

De Britse nationale wet houdt voor een huwelijk enkel rekening met het geslacht bij de geboorte.