VS weigeren verdere concessies inzake Internationaal Strafhof

De Verenigde Staten hebben donderdag geweigerd verdere concessies te doen ten aanzien van het door hen afgewezen Internationale Strafhof en daarmee de VN-Veiligheidsraad in een moeilijk parket gebracht. Washington dreigt de VN-vredesmissies die momenteel aan de gang zijn met een veto te blokkeren als er niet aan zijn wensen wordt voldaan. Maar toegeven zou volgens veel deelnemers aan het Internationale Strafhof het idee van internationale berechting van oorlogsmisdadigers compromitteren.

AP Ned

Onder wereldwijde druk zijn de VS eerder deze week afgestapt van hun eis dat Amerikaanse deelnemers aan VN-vredesoperaties worden uitgezonderd van mogelijke vervolging door het strafhof.

Maar hun compromisvoorstel om telkens een jaar respijt te geven aan de VS en andere landen die het hof niet erkennen gaat de voorstanders van het hof nog veel te ver. Zij stellen dat het Statuut van Rome dat de basis vormt voor het hof, al ruim voldoende waarborgen biedt om door de VS gevreesde politieke veroordelingen te voorkomen.

Frankrijk heeft voorgesteld de mogelijkheid in te voeren om per geval opschorting te verlenen, een idee dat door alle leden van de Veiligheidsraad behalve de VS werd ondersteund. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell had donderdag een ontmoeting met zijn Franse ambtgenoot Dominique de Villepin en zei na afloop dat zij hun ambassadeurs opdracht hadden gegeven in samenwerking met andere raadsleden te zoeken naar een uitweg. Maar kort daarna liet de ambassadeur van de VS, John Negroponte, op een besloten vergadering van de Veiligheidsraad weten dat de VS onverkort vasthouden aan hun oorspronkelijke compromisvoorstel en het in stemming willen brengen, zei een Amerikaanse functionaris.

De Colombiaanse VN-ambassadeur Alfonso Valdivieso zei dat niet meer dan zeven leden van de Veiligheidsraad voor het Amerikaanse voorstel zouden stemmen. Voor aanname zijn minimaal negen stemmen nodig en mag geen van de permanente leden - VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië - een veto uitspreken. Valdivieso zei dat het moeilijk zou zijn een compromis te vinden tussen de twee standpunten.

"We moeten een besluit nemen dat zowel juridisch als politiek deugt. We kunnen niet het ene doen ten koste van het andere", zei ambassadeur Jagdish Koonjul van Mauritius.

De Veiligheidsraad staat onder grote tijdsdruk, want op 15 juli lopen de mandaten af van de VN-politiemissie in Bosnië en een kleine waarnemingsmissie in de Kroatische enclave Prevlaka. De Britse ambassadeur en raadsvoorzitter Jeremy Greenstock zei te verwachten dat de discussie in de verschillende hoofdsteden wordt voortgezet en dat snel een oplossing kan worden gevonden.