Gevangenisstakingen gaan verder

Het personeel van de gevangenissen van Paifve, Andenne, Lantin en Verviers voert ook vrijdag nog steeds actie. Ook in Antwerpen zijn de cipiers in staking gegaan uit solidariteit met de collega's van het administratief en verplegend personeel. Die zijn boos omdat zij de gevarenpremie, die de cipiers wél krijgen, mislopen.

Belga

Het premieprobleem maakt het voorwerp uit van een vergadering met minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche en Justitieminister Marc Verwilghen later vandaag in Brussel.

Donderdag werd al gestaakt in onder meer de gevangenis van Turnhout..

De directeur van Lantin heeft in een brief aan de vakbonden duidelijk gemaakt dat hij zijn toevlucht zal nemen tot ordediensten als een medewerker nog belet wordt om binnen te geraken. De vakbonden zeggen dat er vrijdagochtend onderhoud is geweest met het personeel en dat er niemand tegengehouden zal worden. Toch bevindt er zich momenteel geen enkel personeelslid in de gevangenis, zegt een afgevaardigde.

Ook in de gevangenis van Verviers wordt de stakingsoproep nog steeds opgevolgd door het voltallige administratieve en sociale personeel van de gevangenis. De gevangenisbewaarders op hun beurt hebben de stakingspost gerespecteerd die aan de ingang van de gevangenis werd opgericht. In een brief had de centrale administratie nochtans aangekondigd dat elke bewaker die niet aanwezig is in de gevangenis, beschouwd wordt als staker. "Deze brief werd niet ondertekend en daarom beschouwen wij hem als waardeloos", aldus Denis Pinon van de CGSP.

De federale politie staat in voor de bewaking van de gevangenen. Enkel de directeur, het hoofd van de bewaking, een kok en een verpleger konden vrijdag de gevangenis in.