Vrederechter Zelzate laat vrijgelaten pedofiel gedwongen opnemen

De vrederechter van Zelzate heeft donderdag beslistn dat Freddy S. opgenomen moet worden in het Sint-Jan Baptist-instituut in Zelzate. Dat heeft meester Walter Van Steenbrugge, advocaat van de pedofiel, meegedeeld. Het verzoek tot gedwongen opname was ingediend door het parket van Gent.

Belga

De vrederechter meent op basis van het strafrechtelijke verleden van Freddy S. dat de kans op hervallen te groot is, en dat hij dus een reëel gevaar vormt voor zijn medemensen. Daarom laat hij S. opnemen voor observatie en behandeling.

Over veertig dagen moet hij opnieuw verschijnen voor de vrederechter. De behandelende arts moet dan uitleg geven over de gevolgde therapie en de evolutie van zijn patiënt. De vrederechter kan dan beslissen dat S. geen verdere behandeling nodig heeft, en hem vrijlaten, of hij kan de opname met nogmaals veertig dagen verlengen. Dat laatste is alleen mogelijk als er geen beter alternatief is, zoals ambulante behandeling.

Op 3 juli beval de rechter in kort geding dat Freddy S. diende vrijgelaten te worden, omdat diens internering, na het einde van zijn gevangenisstraf, in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het Gentse parket tekende beroep aan tegen die beslissing en diende ook een verzoek in tot gedwongen opname. Het beroep wordt op woensdag 17 juli behandeld.