Administratief personeel gevangenis Gent betoogt

Sinds 12.00 uur vrijdagmiddag manifesteert het administratief personeel aan de gevangenis in Gent. Het uit daarmee zijn ongenoegen over het verlooop van de onderhandelingen over de specificiteitspremie voor het gevangenispersoneel.

Belga

Volgens directeur Hans Meurisse miskent de federale regering het administratief personeel. "In het akkoord dat getekend is in mei staat duidelijk dat de specificiteitspremie toegekend wordt aan alle personeelsleden die vroeger de gevarenpremie ontvingen. Nu wil de regering daarop terugkomen voor het administratief personeel terwijl wij dezelfde gevaren lopen als de bewakers. Het griffiepersoneel komt evenveel in aanraking met de gedetineerden als de cipiers", zegt Meurisse.

De directeur wijst er ook op dat dit een unieke actie is. "Als de cipiers staken, houdt het administratief personeel de gevangenis draaiende. Die loyaliteit wordt blijkbaar niet gehonoreerd. Krijgen we de specificiteitspremie niet dan dreigen wij met stakingen en dan kan in de gevangenis een juridische chaos ontstaan. Betekeningen zullen niet meer gebeuren, de pshycho-sociale dienst zal niet meer rapporteren".

Het administratief personeel wil ook duidelijk maken dat het vrijdag niet staakt, maar dat deze actie plaatsvindt tijdens de lunchpauze. Alle administratieve krachten doen mee aan de actie. Er is ook een kleine delegatie van het bewakingspersoneel aanwezig. Om 13.00 uur wordt de manifestatie beëindigd. "Mogelijk houden wij tijdens de optocht voor de Gentse Feesten nog een ludieke actie om de aandacht van het publiek te trekken", zegt directeur Meurisse.