Cipiers Antwerpen staken uit solidariteit

De cipiers van de gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat zijn vrijdagochtend in staking gegaan uit solidariteit met de collega's van het administratief en verplegend personeel. Die zijn boos omdat zij de gevarenpremie, die de cipiers wél krijgen, mislopen.

Belga

Het premieprobleem maakt het voorwerp uit van een vergadering met minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche en Justitieminister Marc Verwilghen later vandaag in Brussel.

Donderdag werd al gestaakt in onder meer de gevangenis van Turnhout.