Aantal geregulariseerde illegalen in Antwerpen sterk gestegen

Het aantal steuntrekkende geregulariseerde illegalen in Antwerpen is sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Antwerpse OCMW die het Vlaams Blok kon inkijken. OCMW-voorzitster Monica De Coninck bevestigt de sterke stijging.

Belga

"Antwerpen telt op dit ogenblik 2.015 geregulariseerde illegalen. Dat zijn er 1.281 meer dan in mei vorig jaar of een stijging met 64 procent", heeft fractieleider Filip Dewinter van het Vlaams Blok in Antwerpen voorgerekend. Hij weet ook "dat meer dan de helft van de geregulariseerde illegalen steun vraagt aan het OCMW".

"Gelukkig daalt het aantal asielzoekers: van 634 in mei 2001 tot 389 dit jaar", stelt Dewinter vast. Hij merkt ook op dat het aantal dossiers voor uitkeringen van het levensminimum sterk is gestegen: 1.677 vorig jaar, 2.304 dit jaar.

Voorzitster Monica De Coninck van OCMW-Antwerpen geeft de forse stijging toe en kent ook de oorzaak: "Illegalen die vragen om regularisatie hebben werk op het ogenblik van de aanvraag. Ze voldoen dus aan een belangrijke voorwaarde om geregulariseerd te kunnen worden. Eens officieel geregulariseerd 'verliezen' zij dat werk en komen het OCMW om een uitkering vragen."