Commissie verzet zich tegen Antwerps havenakkoord met VS

De Europese Commissie gaat niet akkoord met de bilaterale veiligheidsakkoorden die de autoriteiten van grote Europese havens als Antwerpen, Rotterdam en Le Havre de voorbije weken gesloten hebben met de Amerikaanse douane. Dat heeft een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU vrijdag bevestigd.

Belga

Die akkoorden bevatten veiligheidsmaatregelen voor het transport van goederen vanuit Europa naar de Verenigde Staten. Zo wordt onder meer bepaald dat Amerikaanse douaneteams in Europese havens met hoogtechnologisch materiaal verdachte containers kunnen onderzoeken op de aanwezigheid van massavernietigingswapens of terroristen. Ook wordt afgesproken om informatie uit te wisselen en informatica-systemen beter op elkaar af te stemmen. Europese havens die goed meewerken krijgen dan een "veiligheidslabel".

Maar Europees commissaris voor Transport Loyola de Palacio is het niet eens met die werkwijze. "De Commissie zal geen unilaterale initiatieven toestaan", zo verklaarde ze donderdag in de bevoegde commissie van het Europees Parlement.

Volgens haar woordvoerder verstoort de toewijzing van het Amerikaanse label de concurrentie tussen de Europese havens. Havens met een label worden immers bevoordeeld en dreigen een steeds grotere koek van het goederentransport tussen Europa en de VS in te palmen.

De woordvoerder van de Palacio bevestigde vrijdag dat de zaak reeds op diplomatiek niveau is aangekaart met de Amerikaanse autoriteiten. De Commissie zal de problematiek ook aansnijden in internationale organisaties als de Internationale Scheepvaart Organisatie (IMO).

Belgisch minister van Financiën Didier Reynders ondertekende eind juni voor de haven van Antwerpen een dergelijk akkoord met de Amerikaanse douanecommissaris Bonner. Ook Nederland (Rotterdam) en Frankrijk (Le Havre) beschikken over zo'n veiligheidslabel.