OCMW's vragen herziening omzendbrief-Vande Lanotte

De OCMW's gaan maandag bij minister van Sociale Integratie Johan Vande Lanotte protesteren tegen de omkering van bewijslast, de retroactiviteit en de onduidelijke richtlijnen in de omzendbrieven van 24 juni over de terugbetaling van steun aan asielzoekers. Ze eisen dat deze worden aangepast.

Belga

Op een persconferentie gaven de afdelingen Maatschappelijk Welzijn van de drie Verenigingen van Steden en Gemeenten dinsdag lucht aan hun ongenoegen over de omzendbrieven. Ze somden de punten van kritiek op, maar gingen niet zover om de intrekking van de brief te eisen. Ook het Overlegcentrum Integratie van Vluchtelingen vroeg een herziening van de brief.

In de omzendbrief aan alle gemeenten wijst minister Vande Lanotte erop dat de OCMW's enkel nog 100 procent terugbetaling kunnen krijgen voor een asielzoeker die niet in de gemeente woont als ze kunnen bewijzen dat er woonst in de gemeente zelf aanwezig is of een geïndividualiseerd dossier kunnen voorleggen dat bewijst dat ze inspanningen hebben geleverd. Daarnaast kregen 58 OCMW's, waarvan 95 procent van de toegewezen asielzoekers niet in de gemeente woont, een tweede brief waarin aangekondigd werd dat ze vanaf 1 juni geen terugbetaling meer kregen, tenzij ze een geïndividualiseerd dossier kunnen voorleggen.

De Belgische OCMW's laakten het feit dat de minister zijn toevlucht gezocht had tot een omzendbrief, nadat de Raad van State een negatief advies had afgeleverd bij zijn pogingen om dit in de programmawet in te schrijven, luidde het dinsdag. Ze wijzen er ook op dat de asielzoekers die hen werden toegewezen, niet verplicht zijn te verblijven op het grondgebied van de gemeente.