Kruibeke: zwarte vlaggen op 11 juli

De gemeente Kruibeke heeft geen zin om dit jaar het feest van de Vlaamse Gemeenschap te vieren. Het gemeentebestuur zegt ontgoocheld te zijn in het beleid van de Vlaamse regering. Concreet zullen op 11 juli alle vlaggen van de Vlaamse Leeuw door zwarte vlaggen met het opschrift "Vlaanderen feest, Kruibeke weent" worden vervangen.

Belga

Het bestuur van de Oost-Vlaamse gemeente verwijt de regering een nutteloos en bedreigend project te willen realiseren, waarmee verwezen wordt naar het gecontroleerd overstromingsgebied. Op 22 juli verwacht Kruibeke een bezoek van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen om te praten over het overstromingsbied. Als hij geen duidelijk signaal geeft, gaat de burgemeester en ook de gemeente Kruibeke Vlaanderen de rug toekeren en opnieuw "voor België gaan strijden, niet langer voor Vlaanderen".

Burgemeester Antoine Denert is vroeger boegbeeld van de Volksunie geweest en zegt jarenlang voor Vlaanderen te hebben gestreden. "Als dit Vlaanderen is, dan hoeft het voor mij niet meer", stelt hij.