Mogelijke fraude bij Eurostat

De Europese anti-fraudecel Olaf zit Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, op de hielen. De speurders van Olaf hebben dinsdag gegevens over mogelijke fraude bij Eurostat doorgespeeld aan het Luxemburgse gerecht.

Belga

De speurders hebben tijdens twee onderzoeken informatie te pakken gekregen die wijst op fraude bij het afsluiten van contracten tussen Eurostat en private bedrijven, zo blijkt uit een mededeling van Olaf.

Het speurwerk van Olaf kadert in een grootscheeps onderzoek naar de handel en wandel bij Eurostat. In het nieuwe dossier over Europese wanpraktijken dat de Nederlandse klokkenluider Paul van Buitenen eerder dit jaar overhandigde aan Olaf, dook de naam van het statistisch bureau met de regelmaat van de klok op.

Eurostat is een directoraat-generaal van de Europese Commissie met zetel in Luxemburg dat statistieken uit de lidstaten van de Europese Unie moet verzamelen en analyseren. Er werken ongeveer 700 mensen. Europees commissaris voor Economische en Monetaire Zaken Pedro Solbes is de bevoegde commissaris.