Faust (BBTK) noemt ontslag "politieke afrekening"

Topman Albert Faust van de Brusselse afdeling van de socialistische bediendenbond BBTK is door de nationale instanties van de bediendenbond ontslagen, omdat hij ernstige fouten heeft begaan. Faust zelf zegt dat hij "om politieke redenen" is ontslagen.

Belga

De ontslagen topman stelt dinsdag in een reactie dat er bij de Brusselse afdeling van BBTK-SETCa niets ergs is gebeurd toen hij er de leiding had. "Er is geen enkele onregelmatigheid gebeurd. Dat zullen wij de komende dagen bewijzen. Er komt ook een persconferentie om ons standpunt in de hele zaak uit de doeken te doen", aldus Faust.

De syndicalist wordt onbekwaamheid aangewreven. BBTK-nationaal zegt dat de Brusselse afdeling zich nooit geschikt heeft naar de richtlijnen over het bijhouden van een regelmatige boekhouding en over het naleven van de verplichtingen op fiscaal en sociaal vlak ondanks verscheidene ingebrekestellingen. De afdeling werd onder voogdij van het federaal BBTK-secretariaat geplaatst.

Zelf zegt Faust dat zijn ontslag een politieke beslissing is. Hij noemt zich niet extreem-links, maar zegt dat hij gewoon deel uitmaakt van een links progressieve beweging.