Bush wil met 'alle beschikbare middelen' Saddam te lijf

De Amerikaanse president George Bush heeft maandag verklaard dat hij "alle beschikbare middelen" zal inzetten om de Iraakse president Saddam Hussein ten val te brengen. De wereld zou veiliger en vreedzamer zijn als er in Irak een ander regime komt, verklaarde Bush op een persconferentie in het Witte Huis.

AP Ned

BR>

Bush noemde berichten dat het leger al voorbereidingen treft voor een aanval speculatief. Hij wilde evenmin bevestigen of hij nog in zijn huidige ambtstermijn zal proberen Saddam uit Bagdad weg te krijgen. Irak weigert mee te werken aan de wapeninspecties van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad van de VN riep Bagdad maandag opnieuw dringend op de inspecteurs, die moeten nagaan of Irak zijn massavernietigingswapens heeft afgedankt, onmiddellijk en onvoorwaardelijk terug te laten keren.