Super Club-topman Maurits De Prins blijft in de cel

De Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen heeft dinsdag het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van gewezen Super Club-topman Maurits De Prins afgewezen. Zo is na het arrest vernomen van de raadsman van De Prins, meester Frank Van Leemput.

Belga

Maurits De Prins zit sinds maandag 1 juli in de gevangenis van Dendermonde. Daar blijft hij dus zitten. De KIB motiveerde deze beslissing op dezelfde manier als het hof van beroep dat de onmiddellijke aanhouding van De Prins beval. Het hof acht immers het gevaar groot dat De Prins zich aan de strafuitvoering zou onttrekken.

Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde De Prins op 26 juni tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar voor oplichting en misbruik van vertrouwen. De Prins tekende cassatieberoep aan tegen het arrest van het hof en diende een verzoek in tot voorlopige invrijheidstelling.