Staking gevangenis Andenne

De staking van het administratief en sociaal personeel van de gevangenis van Andenne is er een van onbepaalde duur. Dat heeft Dominique Marchal van de Franstalige Christelijke vakbond CSC dinsdag meegedeeld.

Belga

Het voltallige administratief en sociaal personeel heeft dinsdag om 8 uur het werk neergelegd in de gevangenis omdat het niet akkoord gaat met de aanpassingen van de voorakkoorden van de ministeries van Justitie, Begroting en Ambtenarenzaken. Het CSC stelt niets te verwachten van het overleg van dinsdagnamiddag met de betrokken ministeries over de kwestie. "Met het oog op verdere acties, moeten wij ons zelf nog verder organiseren", aldus Marchal. Tot nu toe hebben er zich tijdens de staking nog geen incidenten voorgedaan. In de nacht van maandag op dinsdag was er wel beroering.

Zo'n 75 gedetineerden weigerden maandag na de avondwandeling terug naar hun cellen te gaan. De bewakers schakelden de federale politie van Brussel in om de gevangenen terug tot de orde te roepen. Twee politieagenten raakten bij het tumult gewond. Omstreeks 3.30 uur was alles opnieuw rustig in de gevangenis van Landenne.