VLD en Ecolo verheugd over hervorming vennootschapsbelasting

VLD-voorzitter Karel De Gucht verheugde zich vrijdag "heel bijzonder" over de goedkeuring van het wetsontwerp op de vennootschapsbelasting door de ministerraad.

Belga

"Naast de algemene daling van de aanslagvoet zijn de mogelijkheden voor afschrijvingen, het blijven in aanmerking nemen van de autokosten en de mogelijkheden om belastingvrij winsten te reserveren bovendien bijzonder goed nieuws voor KMO's", aldus De Gucht.

Hij wees er nog op dat de VLD bijzonder intensief achter de goedkeuring van deze wet is aangegaan "in de overtuiging dat de KMO's deze zuurstof goed zullen gebruiken om hun plaats als verstrekkers van welvaart te blijven invullen".

Ecolo stelt in een mededeling tevreden te zijn over de richting waarin het ontwerp over de hervorming van de vennootschapsbelasting is geëvolueerd. De Franstalige groenen zijn ook tevreden over de samenwerking met de PS in dit dossier.

Ecolo voegt eraan toe dat de partij altijd achter een hervorming van de vennootschapsbelasting heeft gestaan, in het bijzonder voor de KMO's, maar dat dit zoals de regeerverklaring van 1999 bepaalde budgettair neutraal moest zijn.